• 0912 134 0042 خدمات مشتری :

درخواست تعمیر

جهت درخواست خدمات ماشین های لباسشویی فرم زیر را تکمیل نمایید
*
*
*
v
*
v
*
v
*
نصب
تعمیر
سرویس
ثبت و ارسال به کارشناس

نیاز به

مشاوره

تلفنی دارید ؟

تماس با ما